Garanti ve Kullanım Koşulları

 

İnternet sitemize (www.grimorfashion.com) hoş geldiniz. Bu Koşullar ve Şartlar, www.grimorfashion.com internet sitemize erişim ve kullanımı için geçerlidir. Bu internet sitesine erişim ve kullanımı ve ayrıca www.grimorfashion.com ’daki ürünlerin satın alınması bu Koşulların ve Şartların tarafınızca okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği varsayımına dayanmaktadır. Bu internet sitesi grimorfashion-  Mercan Vasıfçınar Cad. Rızapaşa Yokuşu No.24 Eminönü/İSTANBUL -TURKEY tarafından yönetilmekte ve muhafaza edilmektedir. 

 

Eğer ek bilgiye veya yardıma ihtiyaç duyarsanız, siparişlere, sevkiyata,  www. grimorfashion.com sitesinden satın alınmış ürünlerle ilgili geri ödemelere ve iadelere, bir kayıt formuna, www. grimorfashion.com sitesinde sağlanan hizmetlere ilişkin püf noktalarına diğer genel bilgilere ulaşacağınız İletişim Sayfası’na gidiniz. 

 

grimorfashion bu Koşullar ve Şartlar’ın tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya güncelleyebilir. Koşullar ve Şartlar’ daki herhangi bir değişiklik veya güncelleme, söz konusu değişiklikler veya güncellemeler yapılır yapılmaz www.grimorfashion.com  internet sitesinin Ana Sayfa’sında kullanıcılarımız için yayınlanacak ve internet sitesinin bu bölümünde yayınlanır yayınlanmaz bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, www.grimorfashion.com  ’un en son ve güncellenmiş Koşullar ve Şartları yayınını kontrol etmek için internet sitesinin bu kısmını düzenli olarak ziyaret etmeniz gerekmektedir. Eğer www.grimorfashion.com  ’nin tamamını veya bir kısmını kabul etmiyorsanız, lütfen internet sitemizi kullanmayın. 

 

İnternet sayfalarının görüntülenmesi, grimorfashion ile iletişim, ürün bilgilerinin indirilmesi ve internet sitesinden satın alma işlemi dahil olmak üzere www.grimorfashion.com ‘e erişim ve kullanım münhasıran kişisel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir ve hiçbir şekilde herhangi bir ticari, şirket, işletme veya profesyonel faaliyet ile bağlantılı kılınmayacaktır. www.grimorfashion.com sitesini ve içeriğini kullanımınızdan yükümlü olacağınızı unutmayın. grimorfashionun  kasıtlı haksız fiiller ve ağır ihmalle ilgili yükümlülüğüne dokunulmaksızın, internet sitesinin ve içeriğinin kullanıcılar tarafından yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygun olmayan şekilde kullanılmasından dolayı yükümlü tutulmayacaktır. 

 

Bilhassa yanlış ve sahte veya üçüncü kişilerle (söz konusu üçüncü kişilerin onay vermemiş olmamaları durumunda) ilgili bilgilerin veya verilerin iletilmesi ve ayrıca söz konusu verilerin veya bilgilerin uygun olmayan şekilde kullanımı durumunda yükümlü olacaksınız. 

 

1. Kişisel Gizlilik Politikası 

Kullanıcıların www.grimorfashion.com  ’a erişmeleri ve satın alma gerçekleştirmeden ilgili hizmetleri kullanmaları durumunda da geçerli olan Kişisel Gizlilik Politikası’nı okumanızı tavsiye ediyoruz. Kişisel Gizlilik Politikası, www.grimorfashion.com ’a internet sitesinin kişisel verilerinizi nasıl ve ne amaçla topladığını anlamanıza yardımcı olacaktır. 

 

2. Fikri Mülkiyet Hakları 

Bu siteye dahil edilmiş olan işler, görüntüler, resimler, diyaloglar, müzik, sesler, görüntüler (videolar), belgeler, çizimler, şekiller, logolar, menüler, web sayfaları, grafikler, renkler, planlar, araçlar, fontlar, tasarımlar, şemalar, mizanpajlar, yöntemler, işlemler, fonksiyonlar ve yazılım (hep birlikte “İçerik” olarak anılacaklardır) gibi bütün içerik grimorfashion’un malıdır ve ulusal ve uluslararası telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. grimorfashion’un önceden açık ve yazılı onayı olmadan İçeriği tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde çoğaltamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez, değiştiremez ve bunlardan türeve işler yaratamazsınız. 

 

grimorfashion, tamamen kendi takdirine kalmış şekilde İçeriğin herhangi bir şekilde çoğaltılmasına, yayınlanmasına, dağıtımına, görüntülenmesine, değiştirilmesine, bunlardan türev işler yaratılmasına veya tamamen veya kısmen kullanılmasına izin verme veya yasaklama konusunda münhasır hakka sahip olacaktır. grimorfashion, herhangi bir zamanda, bu Sitede yayınlanan herhangi bir İçeriğin yazarı olduğunu iddia etme ve söz konusu İçeriğin herhangi bir şekilde kullanılmasına, çarpıtılmasına veya başka bir şekilde değiştirilmesine itiraz etme hakkına sahip olacaktır. grimorfashion tarafından açıkça ve yazılı olarak izin verilen İçeriğin herhangi bir şekilde çoğaltılması, yayınlanması, dağıtımı, gösterimi, değiştirilmesi, bunlardan türev işler yaratılması işlemlerini sadece yasal amaçlar doğrultusunda ve yürürlükteki bütün yasalara uygun olarak gerçekleştirebilirsiniz. 

 

3. Diğer İnternet Sitelerine Linkler 

www.grimorfashion.com ile herhangi bir şekilde bağlantılı olmayan başka internet sitelerine linkler içerebilir. grimorfashion, söz konusu üçüncü kişi internet sitelerinin veya anların içeriklerini kontrol etmemekte veya izlememektedir. grimorfashion söz konusu sitelerin içeriğinden ve/veya kişisel gizliliğinizle ve o internet sitelerini ziyaret ettiğiniz zaman kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, benimsemiş oldukları kurallardan dolayı yükümlü tutulmayacaktı. Lütfen www.grimorfashion.com üzerindeki linkler yoluyla bu internet sitelerine erişirken dikkatli olun ve onların şartlarını ve koşullarını ve kişisel gizlilik politikalarını dikkatli okuyun. Koşullar ve Şartlar ile Kişisel Gizlilik Politikası üçüncü kişilerin internet siteleri için geçerli değildir.

 

4. www.grimorfashion.com ”a linkler

Eğer www.grimorfashion.com ’un Ana Sayfasına ve kamunun erişebileceği diğer internet sayfalarına link verme konusuna ilgi duyuyorsanız lütfen Müşteri Destek Ekibimiz ile irtibata geçin. 

grimorfashionwww.grimorfashion.com ’a linkleri etkinleştirmek isteyen başvuru sahibinin geçmişte piyasa operatörleri tarafından genel olarak benimsenmemiş veya kabul edilmemiş adil olmayan ticari veya iş uygulamalarını benimsemiş olmaları veya Sağlayıcıya veya onun tedarikçilerine karşı adil olmayan rekabet faaliyetlerinde bulunmuş olması veya grimorfashion’nin böyle uygulamaların veya böyle faaliyetlerin gelecekte başvuru sahibi tarafından benimsenebileceğinden çekinmesi durumunda internet sitesine linkler verilmesine itiraz etme hakkına sahiptir. Her halükarda, grimorfashion’nin onayı olmadan www.grimorfashion.com ’a yönlendiren derin (derin çerçeveler gibi) konulması veya meta etiketlerin kullanılması yasaktır. 

 

5. İçerikle İlgili İbra 

grimorfashion, internet sitesinin içeriğinin Türkiye dışındaki ülkelerde uygun veya yasal olduğunu garanti etmemektedir. Ne var ki, söz konusu içeriğin bu ülkelerin bazılarında yasadışı veya illegal görülmesi durumunda, lütfen bu internet sitesine erişmeyin ve yine de internet sitesine erişmek isterseniz o zaman www.grimorfashion.com tarafından sağlanan hizmetleri kullanmanızın sizin münhasır ve kişisel sorumluluğunuzda olacağını iş burada bildiririz. grimorfashion ayrıca www.grimorfashion.com içeriğinin doğru olmasını ve yanlış veya güncel olmayan bilgiler içermemesini sağlamak için de önlemler almaktadır. Ne var ki, grimorfashion, kendisinin haksız fiili ve ağır ihmali söz konusu olmadıkça ve yasanın gerektirdiği diğer durumlar haricinde, içeriğin doğruluğu ve tamlığı konusunda yükümlü tutulamaz. 

Dahası, grimorfashion internet bağlantısından kaynaklanan kesintiler ve hatalar olmadan sürekli çalışacağını garanti edemez. İnternet sitemizin kullanımındaki herhangi bir sorun durumunda, lütfen Müşteri Destek Ekibimize danışın. Bir grimorfashion temsilcisi, mümkün olduğunca internet sitesine tekrar erişmenize yardımcı ve destek olmak için hizmetinizde olacaktır. Aynı zamanda, lütfen internet hizmetleri sağlayıcınızla irtibata geçin veya tarayıcınız dahil olmak üzere internet bağlantısına ve internet içeriğine erişime ilişkin her cihazın doğru şekilde etkinleştirildiğinden emin olun. İnternetin ve web içeriğinin dinamik niteliği www. grimorfashion.com’nin internet sitesinin güncellenmesinden kaynaklanan geçici duraklamalar, kesintiler veya devamsızlık söz konusu olmadan çalışmasına izin vermemektedir. Sağlayıcı, verilerin izinsiz kullanımını veya bunlara erişimi engellemek ve aynı zamanda www.grimorfashion.com kullanıcılarına ilişkin verilerin ve gizli / gizli-olmayan bilgilerin yayılması, tahrifi ve kaybolması risklerini engellemek amacıyla www.grimorfashion.com sitesindeki hizmetleri, verilerin ve elektronik iletişimin doğruluğunu korumak ve söz konusu verilere ve bilgilere izinsiz veya yasadışı erişimi engellemek için uygun teknik ve organizasyon güvenlik önlemlerini almıştır.  

 

6. İş Politikamız 

Sağlayıcı, bir iş politikası benimsemiştir; misyonu ise hizmetleri ve internet sitesi kanalıyla ürünlerini sadece "B2B tüketicisine" satmaktan ibarettir. "B2B Tüketicisi" ifadesi kendi ticari, iş veya profesyonel faaliyeti (eğer varsa) dışında amaçlar doğrultusunda www.grimorfashion.com ’da hareket eden herhangi bir gerçek kişi, tüzel kişi, diğer toptancılar vs. anlamına gelmektedir. Eğer bir B2B tüketicisi değilseniz, lütfen www.grimorfashion.com internet sitesinde ürün satın almak için hizmetlerimizi kullanmayın.

 7. Amir Hukuk 

Bu Koşullar ve Şartlar Türkiye Yasalarına göre yönetilmektedir.8. Hatalar ve yanlışlar 

Amacımız internet sitemizde tam, doğru ve güncel bilgi vermektir. Maalesef, herhangi bir internet sitesinin insandan veya teknolojiden kaynaklanan hatalardan tamamen arındırılmasını sağlamak mümkün değildir. Bu internet sitesinde yazım hataları, yanlışlar veya atlamalar olabilir.